Порошенко «огорошив» всіх автомобілістів України новиною

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî, ïðåäñåäàòåëü Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Âàëåíòèí Ðåçíè÷åíêî âî âðåìÿ îñìîòðà îòðåìîíòèðîâàííîãî ó÷àñòêà äîðîãè Í-08 Áîðèñïîëü-Äíåïð-Çàïîðîæüå, â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè, 20 íîÿáðÿ 2017 ã. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî íàõîäèòñÿ ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè. Ôîòî Ëàçàðåíêî Íèêîëàé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Президент зауважив, що дорожнє будівництво відбувається по всій території України за новими, якісними технологіями.

Президент України Петро Порошенко заявив про надзвичайно амбітні плани дорожнього будівництва у 2018 році.

Дорожники готові виконати ремонтних робіт на 54 мільярди — «Укравтодор»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час ознайомлення з відремонтованою ділянкою автодороги Н-08 «Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя».

Порошенко зауважив, що дорожнє будівництво відбувається по всій території України за новими, якісними технологіями.

«Ми сьогодні не лише вкладаємо гроші у зв’язок людей для того, щоб легше поєднувати транспортним сполученням, а це є розвиток бізнесу вздовж доріг, розвиток інфраструктури, розвиток туризму, збереження коштів, побудова конкурентоздатної держави», — сказав президент.

Порошенко подякував за виконану роботу дорожнім робітникам. «Сьогодні я хочу сказати, що плани, які ми планували на 2016-й, 2017-й та далі на 2018-й є надзвичайно амбітні. Всі процедури відбуваються в рамках тендерів, в рамках Prozorro, ефективно економляться кошти держбюджету. Я хотів сказати, це наша спільна робота,яка дозволяє нам з упевненістю дивитися в майбутнє», — додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% порівняно з 2017 роком — до 44 млрд грн.

Наприкінці серпня прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що загальний обсяг коштів, які вже виділені на проведення дорожніх робіт у країні, цього року перевищив 20 млрд грн, а протяжність уже відремонтованих доріг становить понад 750 км.

За інформацією уряду, у 2016 році в Україні було відремонтовано 816 км доріг, ще на 711 км було покладене захисне покриття, «ямковий» ремонт проведено на 9 млн кв. км автодоріг.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн.

За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється щонайменше у 60 млрд грн.Не пропустіть