У територiальних сервiсних центрах МВС уже видають мiжнароднi посвiдчення водiїв

Оформити це нове посвiдчення хоче багато хто. Такий документ важливий для громадян України, якi працюють за кордоном або тимчасово проживають поза країною, а також для тих, хто збирається подорожувати автотранспортом, пише газета “Експрес”.

I хоча у 82 країнах можна сiдати за кермо з українським посвiдченням водiя, у 63-х, що приєдналися до Женевської конвенцiї про дорожнiй рух 1949 року, дозволено керувати транспортом лише з мiжнародним посвiдченням водiя.

Ранiше цей документ видавали лише в столицi — у ДАI. Аби його отримати, доводилося чекати кiлька днiв i двiчi навiдуватися в Державтоiнспекцiю — подавати документи й забирати посвiдчення.

Щоб подивитись, як вiдбувається процедура оформлення такого посвiдчення нинi, вирушаємо в один iз сервiсних центрiв МВС.

…У черзi — кiлька людей. Хтось пiдходить iз документами до працiвника сервiсного центру. Iз собою слiд мати оригiнал посвiдчення водiя, паспорт громадянина України, закордонний паспорт та фотокартку розмiром 3,5 на 4,5 см на матовому паперi. Залишивши цi документи, доводиться ще почекати, доки заповнять бланк посвiдчення.

Саме це посвiдчення iз сiрою картонною обкладинкою має розмiр формату А-6 — 105 на 148 мiлiметрiв. Усерединi — бiлi аркушi. Загалом — вiсiм сторiнок. На лицьовому i внутрiшньому боках обкладинки написи українською мовою. На рештi аркушiв — кiлькома: французькою, українською, англiйською, нiмецькою, iспанською, росiйською.

На цих аркушах є вiдомостi про власника: прiзвище, iм’я та по батьковi; мiсце i дата народження; мiсце проживання; категорiї та пiдкатегорiї транспортних засобiв iз зазначенням вiдповiдних кодiв, на керування якими видано посвiдчення, тощо.

Загалом на заповнення бланка мiжнародного посвiдчення водiя витрачають у сервiсному центрi вiд тридцяти хвилин до однiєї години. Ставлять пiдпис та печатки, i власник забирає своє мiжнародне посвiдчення водiя.

“Невдовзi їду стажуватися у Великобританiю. У цiй країнi визнається українське нацiональне посвiдчення водiя вiдповiдно до Вiденської конвенцiї про дорожнiй рух 1968 року, — розповiдає Михайло, який отримав мiжнародний документ водiя. — Проте згодом вирушаю до США. А там уже потрiбне мiжнародне водiйське посвiдчення вiдповiдно до Женевської конвенцiї про дорожнiй рух 1949 року. Тому й звернувся, щоб менi видали мiжнародне посвiдчення. Так зможу сiдати за кермо й у США”.

Крiм США, є ще 62 країни, де вимагають мiжнародне посвiдчення водiя. Зокрема, це Японiя, Австралiя, Албанiя, Ватикан, Iрландiя, деякi країни Пiвденної Америки та iншi.

“Отримати мiжнародне посвiдчення водiя можна лише за наявностi нацiонального посвiдчення водiя, — розповiдає Ярослав Альохiн, речник регiонального сервiсного центру МВС. — Мiжнародне посвiдчення не дiйсне для руху на територiї України, а на територiї країн, де дiє Женевська конвенцiя про дорожнiй рух, воно дiйсне лише за умови пред’явлення вiдповiдного нацiонального посвiдчення водiя. Мiжнародний водiйський документ також має термiн дiї — три роки. Вiн також втрачає чиннiсть, якщо особа переїжджає на проживання в якусь iз країн, де не дiє Женевська конвенцiя”.

До слова, щоб отримати мiжнародне посвiдчення водiя, слiд заплатити лише за його бланк. Коштує це 8,16 гривнi.


Не пропустіть