Купив дорогу машину – подiлися з державою

Кабмiн змiнив Методику визначення середньоринкової вартостi легкового автомобiля для обкладення його транспортним податком. Постанова передбачає, що в новiй формулi не враховуватимуть тип двигуна авто, коробки передач та пробiг машини, пише Експрес.

То за якi авто цього року доведеться сплатити транспортний податок?

– У 2017 роцi пiд обкладення транспортним податком потрапляють легковi автомобiлi, зареєстрованi вiдповiдно до українського законодавства за фiзичними та юридичними особами, з роком випуску не бiльш як п’ять рокiв включно (2012 рiк), середньоринкова вартiсть яких становить понад 375 мiнiмальних заробiтних плат (1 млн. 200 тис. гривень), – розповiдає юрист Євген Власов. – Тодi як у 2016-му оподатковували автомобiлi, середньоринкова вартiсть яких становила понад 1 млн. 33 тис. 500 грн., адже минулого року оподаткуванню пiдлягали автомобiлi з вартiстю понад 750 мiнiмальних
зарплат. У зв’язку зi зростанням мiнiмальної заробiтної плати цього року удвiчi законодавцi зменшили порiг вартостi оподатковуваних авто.

– Хто визначає середньоринкову вартiсть авто?

– Мiнiстерство економiчного розвитку та торгiвлi, виходячи з марки, моделi, року випуску, об’єму цилiндрiв двигуна, типу пального. Тип двигуна авто, коробки перемикання передач та пробiг легкового автомобiля, якi фiгурували в розрахунках попереднiх рокiв, вiдтепер не враховуватимуть.
Перелiк вiдповiдних автомобiлiв Мiнекономрозвитку зобов’язаний щороку оприлюднювати на своєму офiцiйному веб-сайтi до 1 лютого.

– Чи змiнилася ставка податку?

– Нi, вона, як i ранiше, становить 25 тисяч гривень за кожний легковий автомобiль, який пiдпадає пiд оподаткування.

Розрахунок транспортного податку мiсцева фiскальна служба здiйснює за мiсцем реєстрацiї платника, а повiдомлення про необхiднiсть сплати надсилає до 1 липня кожного року. Першi повiдомлення-рiшення власники авто вже мали отримати.

Iнформацiю про власникiв та автомобiлi фiскальна служба одержує вiд органiв, що здiйснюють реєстрацiю транспортних засобiв.

– Скiльки часу має власник дорогої автiвки, щоб сплатити транспортний податок?

– 60 календарних днiв, починаючи з моменту надходження вiдповiдного повiдомлення-рiшення. Власники транспортних засобiв сплачують податок за весь час володiння автомобiлем упродовж звiтного календарного року. Тобто якщо автомобiль був проданий, то сплачується податок до моменту продажу. Якщо транспортний засiб був викрадений, то обов’язку сплати за весь перiод
викрадення у власника немає, але, звiсно, якщо вiн здiйснив усi формальнi заходи щодо iнформування про викрадення вiдповiднi органи.

– У попереднi роки багато власникiв розкiшних авто оскаржували нарахований фiскалами транспортний податок у судах, i тi задовольняли вимоги. Чому?

– Оскiльки транспортний податок мiсцевий, то його мають встановлювати органи мiсцевої влади з обов’язковим офiцiйним оприлюдненнями до 15 липня. В iншому випадку вiдповiдний податок будуть нараховувати лише з наступного бюджетного року. I саме такий пiдхiд та аргументацiя давали змогу успiшно оскаржувати транспортний податок, нарахований за 2015 рiк. Загалом за три роки, як запроваджено цей податок, не всi мiсцевi ради прийняли вiдповiднi рiшення, тому в автомобiлiстiв, що зареєстрованi в невеличких мiстах та селах, є шанс успiшно оскаржувати його й тепер.


Не пропустіть