Як здійснюється ввезення канадських авто в Україну

З 1 серпня 2017 року набрала чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (ратифікована Законом України від 14.03.2017 № 1917-VIII “Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою”), (далі – Угода), положеннями якої передбачено, зокрема, перехідний період зниження ставок ввізного мита в Канаді на легкові автомобілі походженням з України строком на сім років, при цьому у перший рік набрання чинності Угодою ставки як на нові авто, так і на ті, що були у користуванні, становитимуть 5,3 %.

А як здійснюється оподаткування легкових автомобілів походженням з Канади в Україні, що ввозяться в рамках цієї Угоди?

Відповідно до п. 2 ст. 2.4 “Скасування тарифів на імпорт” частини В “Тарифи” глави 2 “Національний режим та доступ до ринків” Угоди “кожна сторона поступово скасовує встановлені нею мита на товари, що походять з іншої Сторони, відповідно до свого Графіка, наведеного у Додатку 2-В (“Скасування тарифів”)”. При цьому відповідно до п. 3 цієї статті у процесі скасування тарифів кожна Сторона повинна застосовувати до товарів, що походять з іншої Сторони, якими торгують між собою Сторони, найнижчу ставку мита, яка визначається шляхом порівняння ставки, встановленої відповідно до Графіка, наведеного у Додатку 2-В (“Скасування тарифів”), та діючої ставки у рамках режиму найбільшого сприяння (РНС).

Згідно з тарифним графіком України нульове ввізне мито застосовується на вживані легкові автомобілі походженням з Канади. На нові легкові автомобілі походженням з Канади передбачено перехідний період зниження ставок ввізного мита строком на сім років, зокрема у поточному році ставка мита на бензинові та дизельні авто становитиме 8,7%, на авто бензинові з двигуном більше 3 л – 4,3%. Вийнятком є нові бензинові авто, які призначені для тимчасового проживання, нові бензинові авто з об’ємом двигуна від 2,2 до 3 л, дизельні автомобілі з двигуном більше 2,5 л. На ці авто нульове ввізне мито запроваджено вже з 1 серпня цього року.

Необхідною умовою для застосування нульового мита є підтвердження походження авто з Канади. Згідно зі ст. 3.15 частини С “Процедури визначення походження” глави 3 Угоди “товари, що походять з України, ввезенні в Канаду, та товари, що походять з Канади, при ввезенні в Україну користуються перевагами преференційного тарифного режиму в рамках цієї Угоди на підставі декларації (“декларація про походження”). Тобто документом, що підтверджує походження авто з Канади, є декларація про походження, яка оформлюється канадським експортером на інвойсі або іншому комерційному документі, що містить опис товару, який походить з відповідної Сторони, з достатньою для його ідентифікації деталізацією.

Кожна Сторона вимагає, щоб декларація про походження була оформлена та підписана експортером, якщо сторонами не передбачено інше (п. 3 ст. 3.16 частини С “Процедури визначення походження” Угоди). Декларація про походження є дійсною упродовж 12 місяців з дати її заповнення експортером або упродовж довшого терміну, встановленого Стороною-імпортером. Звернення до митних органів Сторони-імпортера за наданням преференційного тарифного режиму приймаються упродовж терміну дії декларації про походження (ст. 3.17 “Термін дії декларації про походження” частини С “Процедури визначення походження” Угоди). Преференційними (нульовими) або зниженими ставками ввізного мита при ввезенні легкових автомобілів походженням з Канади можуть скористатися як юридичні, так і фізичні особи, оскільки Угода не містить для останніх обмежень щодо здійснення преференційної торгівлі.

Слід звернути увагу на вимоги транзиту товарів через територію країн, які не є учасниками Угоди, визначені ст. 3.19 “Підтвердження транзиту через країну, що не є Стороною” частини С “Процедури визначення походження” Угоди, а саме:

“Кожна Сторона через свої митні органи може вимагати від імпортера підтвердження того, що товар, для якого імпортер звертається для надання преференційного тарифного режиму, транспортувався відповідно до положень статті 3.13, надавши для цього:

– документи перевізника, у тому числі товаросупровідні або товарно-транспортні накладні, із зазначенням маршруту транспортування і всіх місць відвантаження та перевантаження товару до його ввезення;

– у разі транзиту товару через території Сторін або його перевантаження за межами територій Сторін – копії документів митного контролю із зазначенням для цього митного рогану, що товар залишався під митним контролем під час перебування за межами території Сторін”.

Отже, за умови підтвердження походження та транспортування до легкових автомобілів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені тарифним графіком України, наведеним у Додатку 2-В до Угоди.

Заповнення граф митної декларації при митному оформленні легкових автомобілів походженням з Канади на умовах Угоди здійснюється відповідно до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 651. При цьому, згідно з наказом Мінфіну України від 20.09.2012 № 1011 “Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій”, для застосування нульової або зменшеної ставки ввізного мита при митному оформленні легкових автомобілів походженням з Канади у митній декларації зазначаються:

у графі 36 “Преференція” – код звільнення від сплати ввізного мита “420” (товари, що ввозяться в Україну та походять з Канади), передбачений Класифікатором звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України;

у графі 44 “Додаткова інформація/Подані документи/Сертифікати – код документа про походження товару “7018” )(декларація про походження), передбачений Класифікатором документів.

Слід нагадати, що крім мита при ввезенні на митну територію України легкових автомобілів походженням з Канади справляються також ПДВ та акцизний податок. Так, відповідно до пп.. 215.3.51 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України тимчасово, до 31.12.2018 року встановлено знижені ставки акцизного податку на вживані авто, зокрема залежно від об’єму двигуна ставки акцизного податку становлять від 0,063 євро за 1 см³ об’єму циліндрів двигуна до 2,209 євро за 1 см³. ПДВ справляється за ставкою 20% від бази оподаткування.

Довідково. Ознайомитися зі ставками ввізного мита на товари походженням з Канади можна на офіційному веб-порталі ДФС (Головна/Банер/Митне оформлення/Суб’єктам ЗЕД/Вільна торгівля/Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою/Тарифний графік України”). ДФС ставки ввізного мита на товари походженням з Канади інтегровано до програмного забезпечення митниць ДФС, які застосовуються в автоматизованому режимі при митному оформленні товарів.

Угодою передбачено три мовні версії (українська, англійська, французька) тексту декларації про походження товару, наведені у Додатку 3-В до Угоди, які опубліковано на офіційному веб-порталі ДФС (Головна/Банер/Митне оформлення/Суб’єктам ЗЕД/Вільна торгівля/Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою/Декларація про походження”).

ДФС у Закарпатській області

Джерело prozahid.com

Не пропустіть